Kendin Pişir, Kendin Ye!

Avrupa’da 18, 19. yüzyıllar arasında, yeni buluşların üretime uygulanması ve buhar gücüyle çalışan makinelerin üretime dâhil olması, makineleşmiş endüstriyi doğurmuştu. Bu gelişmelerin Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasıyla yaşanan Sanayi Devrimi, bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde iş yapma biçimlerini, organizasyon yapılarını ve  dünya ekonomisini değiştirmişti. Artık arzın düşük, talebin yüksek olduğu ve ürettilen her şeyin satıldığı dönem kapanıyor, tüketicinin kral olduğu dönem başlıyordu.

vikinomi

Mekanik üretim sayesinde fabrikaların üretim kapasitesinin çığ gibi büyümesiyle üretim maliyetleri nispeten daha düşüyor ve ölçek ekonomisinden söz edilmeye başlanıyordu. Bu dönemde arz, talebin önüne geçmeye başlamıştı. Bilindiği üzere rekabetin doğuşu ve dolayısı ile pazarlama ihtiyacı da bu tarihe dayanır.

Sonrasında evrimsel olarak bir çok değişiklik daha yaşandı. 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise internetin ortaya çıkışı yeni bir devrimin daha tetikleyicisi oldu. Bu devrim neticesinde iş yapış biçimleri tamamen değişti.

Günümüzde tüketici sadece kral değil, aynı zamanda iş ortağı da olmuştur. Don Tapscott ve Anthony D. Williams, bu devrimi anlattıkları kitapları Vikinomi‘de (Wikinomics) internetle gelen yeni devrimi anlatıyor.

Artık tüketici hem üretiyor hem de tüketiyor. Onlara üreten tüketiciler yani Prosumers (Producer-Consumer) deniyor. Bu yeni ve kolektif üretim biçimi ise yazarlar tarafından “Peer Production” olarak adlandırılıyor.

Yazarlar, yeni düzende işletmelerin başarılı olabilmek için organizasyon yapılarında köklü değişikliklere giderek Peer Production’dan yararlanmak zorunda olduklarını etkileyici örneklerle vurgularken öte yandan da buna bağlı başarı hikayeleri anlatıyor.

Kitabın 11. ve son bölümü tek bir cümleden oluşuyor: “Yirmi birinci yüzyıl stratejisinin kusursuz kılavuzunun Peer Production’ı için www.wikinomics.com‘da bize katılın.”

Alışılagelmiş iş yapma biçimlerini değiştirecek. Girişimci beyinleri tetikleyecek, ufuk genişleten bir kitap.

Arka Kapak:

İş dünyasında yeni bir güç doğuyor: Kitlesel işbirliği, insanlara yeni bir sosyalleşme, eğlenme, inovasyon yapma ve istedikleri türden kendinden örgütlü bağlantılı topluluklar bünyesinde, iş yapma biçimi sunmaktadır. Şirketler müşterileriyle birlikte ürünler tasarlayıp geliştirebilmekte ve bazen değeri büyük oranda bu yolla yaratabilmektedirler. Bilim insanları sahip oldukları verileri ve metotları acık kaynakla erişime açıp dünyadaki gelişim içerisindeki ve deneyimli her bilim insanına yeni keşif süreçlerine katılma olanağı tanıyarak bilimi yeniden üretebilmekteler. Hükümetler bile kamu hizmetlerinin dağılım biçimini dönüştürmek ve yurttaşları karar alma süreçlerine dâhil etmek gibi amaçlarla bu işbirliği sürecine eklemlenebilmekteler.

Vikinomi ilkeleri size, yeni üretim biçiminde işbirlikçi beyinlerin sadece tüketici değil aynı zamanda üreten tüketici olmalarının şirketler için önemini gösteriyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *